Решения для телекоммуникационных компаний

Качество обслуживания, привлечение и удержание клиентов, минимизация и оптимизация затрат, имидж компании — все эти вопросы волнуют руководителей современных компаний, в том или ином виде обслуживающей клиентов. Сегодня это очень важно для телекоммуниционных компаний, которые предоставляют своим клиентам всё больше и больше сервисов и услуг, что в свою очередь ведёт к необходимости внедрение в оттелы телекоммуникационных компаний сложных систем обработки данных.

З огляду на те, що обробка інформації в телефонній компанії характеризується великою кількістю задач, виконання яких треба здійснювати концептуально вона є досить складною та багатогранною, то задачу розробки систем для такий задач слід розділити на окремі фукнціональні частини для найбільш прийнятного опису для забезпечення подальшого успішного проектування бази даних, що буде лежати в його основі. Весь проектний комплекс можна розділити на 4 основні підзадачі: відділ попередньої обробки дзвінків, відділ обліку розмов, розрахунковий відділ, відділ роботи з абонентами та телефонною базою (абонентській).

Відділ попередньої обробки дзвінків Основною задачею відділу попередньої обробки дзвінків є аналіз вхідних дзвінків, що поступають у систему у вигляді файлів спеціального формату з розширенням *.kdf.

Відділ обліку розмов
Задачею відділу обліку розмов є нарахування абонплати, підрахунок вартості розмов, що не увійшли в абонплату, підрахунок вартості міжміських та міжнародних дзвінків, із врахуванням тарифів, а також підрахунок вартості наданих постійних та разових послуг для абонентів.
Крім того, задачею відділу обліку розмов є формування поточного стану рахунку абонентів із визначенням його боргу (дебету), або навпаки – авансу (кредиту). Для цього враховується стан рахунку абонента за поперередній місяць,  сума рахунку за поточний та сума проведених проплат.

Розрахунковий відділ Задачею розрахункового  обробка вхідних даних про проплати.

Абонентський відділ Виконує формування бази абонентів, телефонів, бронювання номерів.